Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) har nu registrerat teckningsoptionerna på Bolagsverket och avstämning och leverans kommer att genomföras inom kort.

Cefour har registrerat 708 661 403 teckningsoptioner av serie 1B (TO1B) och 708 661 403 teckningsoptioner av serie 2B (TO2B). Enligt beslutet på den extra stämman 11 juli 2014 skall dessa vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare.Avstämningsdag och när serierna kommer att finnas registrerade på respektive aktieägares vp-konto, meddelas efter besked från Euroclear.

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats krävs det sex (6) teckningsoptioner för att teckna en (1) aktie. Denna relation ligger kvar, men styrelsen har beslutat att priset för att teckna en aktie skall vara 1 öre styck. Styrelsen vill på detta sätt möjliggöra en större teckningsgrad.

När handel med teckningsoptioner kommer inledas beror på avstämningsdag enligt ovan.

Styrelsen har även beslutat att förlänga teckningstiden för TO1B till fredagen den 31 oktober 2014.

Besked om datum beräknas att lämnas under morgondagen.

För ytterligare information kontakta:
Gert Westergren, Ledamot Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour