Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har tecknat exklusivt samarbetsavtal med Contaste Agentur & Verlag GmbH som försäljningsagent för den tyska marknaden. Samarbetet startar omedelbart och Contaste kommer inledningsvis att marknadsföra och sälja Cefours single-serve-produkt Selected By Glass.

Contaste Agentur & Verlag GmbH är ett ledande marknadsförings- & försäljningsbolag inom vinbranschen i Tyskland. Genom det nya samarbetsavtalet kommer Contaste att agera marknadsförings- och försäljningsagent åt Cefour på den tyska marknaden. Contaste startade 2015 och verksamheten är sprungen ur varumärkesbyrån SSDF som sedan 1998 hjälpt större varumärken inom dryckesindustrin. Contaste har utöver Cefour uppdragsgivare såsom exempelvis Henkell & Co, Les Vignerhones och Valzanzo.

Parterna har gemensamt arbetat fram en affärsplan för den tyska marknaden med tydliga mål och en klar ambitionsnivå. Tyskland är en stor marknad med totalt 33 miljoner eventbesökare per år och ett mycket stort utbud av arenor, festivaler och events, både avseende idrott, konserter och andra kulturarrangemang.

”Cefour får genom avtalet en stark partner beträffande marknadsföring av våra produkter och i ren försäljningskraft gentemot relevanta kunder inom olika segment. Vi är glada och förhoppningsfulla över det nya samarbetet med Contaste på en av Europas viktigaste marknader och är övertygade om att Contaste är rätt partner för Cefour. Vikten av att hitta rätt samarbetspartner skall inte underskattas, något som våra framgångar tillsammans med vår partner för den engelska marknaden, Bear Smyth, vittnar om.” säger Katarina Nielsen, tillträdande VD för Cefour.

Partnerskapet kommer inledningsvis att fokusera på Cefours single-serve-produkt, Selected By Glass. Samarbetet startar omgående med breda marknadsföringsaktiviteter, direkt kundbearbetning och närvaro på branschmässor.

”Vi ser mycket fram emot att starta bearbetningen av den tyska marknaden med Selected By Glass för Cefours räkning. Cefours innovativa förpackningslösning för vin i engångsglas har imponerat på oss och vi bedömer att varumärket kommer att kunna tilltala ett flertal olika kundsegment på den tyska marknaden.” säger Andreas Storm, Managing Director på Contaste.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, tillträdande VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          katarina.nielsen@cefourwine.com

Telefon:         070 759 08 90

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon:         076 877 00 00

Denna information är sådan information som Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017.