Umida Group AB

Följande styrelsemedlemmar väljer att lämna Cefours styrelse med omedelbar verkan: 
David Olsson, Pernilla Wadmark samt Stefan Clemén. 

Cefour kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att tillsätta dessa vakanser.
Datum för denna meddelas inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 044-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour