Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) meddelar härmed att samtliga styrelsemedlemmar nu är aktieägare i bolaget samt att VD och delar av styrelsen ökar sina innehav.

Kenneth Arnström, som valdes in som styrelseledamot i Cefour vid ordinarie bolagsstämma 14 juni 2016, har köpt aktier i bolaget. Samtidigt ökar flera i styrelsen och VD sina innehav.

Kenneth Arnström, styrelseledamot, tidigare ej aktieägare i bolaget, har nu ett innehav om 2.500.000 B-aktier.

Mats Jämterud, styrelseordförande, aktieägare i bolaget sedan tidigare, har ökat sitt innehav med 2.500.000 B-aktier till 5.600.000 B-aktier.

Johan Sjökvist, styrelseledamot, aktieägare i bolaget sedan tidigare, har ökat sitt innehav med 2.500.000 B-aktier till 3.740.000 B-aktier.

Oscar Garrido, styrelseledamot, aktieägare i bolaget sedan tidigare, har sedan tidigare ett innehav om 5.644.000 B-aktier.

Henrik Sundewall, VD, aktieägare i bolaget sedan tidigare, har ökat sitt innehav med 2.500.000 B-aktier till 5.714.638 B-aktier.

”Att styrelse och företagsledning agerar enligt den så kallade ’pilotskolan’ och äger aktier i bolaget som den ansvarar för, det är en bra tumregel och den är jag positiv till att även Cefours styrelse och ledning följer. Samtidigt är det viktigt att minst en, gärna fler, bedöms vara oberoende i sin ställning till bolaget. Jag anser att vi på ett bra sätt lever upp till denna balansgång, till gagn både för den stora skaran aktieägare såväl som för marknadsplatsen där aktien är noterad.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com

Telefon:         076-877 00 00