Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) får härmed meddela att samtliga styrelsemedlemmar nu är aktieägare i bolaget.

Styrelse och VD för Cefour Wine & Beverage AB (publ) är nu samtliga aktieägare i bolaget, efter att Mats Jämterud, Johan Sjökvist och Henrik Sundewall köpt aktier över öppna marknaden. Oscar Garrido är sedan tidigare en av bolagets större aktieägare.

Mats Jämterud, styrelseordförande, har tidigare inte ägt aktier i bolaget och har nu ett innehav om ca 1 000 000 (en miljon) B-aktier i bolaget.

Johan Sjökvist, styrelseledamot, har tidigare inte ägt aktier i bolaget och har nu ett innehav om ca 400 000 (fyrahundratusen) B-aktier, via bolag.

Henrik Sundewall, styrelseledamot och VD, har tidigare inte ägt aktier i bolaget och har nu ett innehav om ca 1 000 000 (en miljon) B-aktier i bolaget.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (PUBL)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:        076-877 00 00


Se nyheten