Umida Group AB

Den senaste veckan har turbulensen kring Cefour varit mycket intensiv och chattsidor och forum är fulla av spekulationer. Ur verksamhetsperspektiv kan jag som VD i Cefour lugna alla intressenter med att det är ”business as usual” i produktionen och att vi arbetar för fullt med försäljning och inte minst uppföljning efter en lyckad mässa i USA.

Undertecknad har, såsom VD i Cefour, även agerat i frågan kring styrelseledamöternas avhopp genom att kontakta Länsstyrelsen i Skåne för att få ut en kallelse till en extra bolagsstämma. Det finns efter gårdagens händelser ingen behörig styrelse som kan agera i denna fråga och då är det denna väg vi måste gå.

Det är även uppmuntrande att många under gårdagskvällen och förmiddagen idag kontaktat mig via mail och telefon och erbjudit sina tjänster Även en av våra större aktieägare, Capillum, har i denna oroliga situation varit mycket behjälpliga och verkligen visat prov på sina långsiktiga intentioner i Cefour.

Kontentan av detta blir att det kommer att kallas till en extra bolagstämma så snart som möjligt. Cefour tillsammans med Capillum är övertygade om att en fulltalig och kompetent styrelse kommer att finnas på plats inom kort. Stämman kommer troligen att avhållas kring månadsskiftet september/oktober. Detaljer om tid och plats kommer vi att återkomma om.

Beträffande VD:s ägande i bolaget har en del noterat att den 4 september 2013 säljer undertecknad största delen av sitt aktieinnehav i Cefour. Totalt avyttrades 936 500 B-aktier till en kurs på 23 öre/aktie.
Skälet till detta är främst brist på information och insyn i de förehavanden som det informerats om i andra pressmeddelanden gällande bl a aktielån och optioner mellan Krönlein Andersson & Co samt Shabacker Investment Group samt de frågeställningar AktieTorget har kring dessa. Så länge oklarhet råder kring detta väljer undertecknad att inte ha sitt sparkapital och sin försörjning i samma korg.

Jag kommer dock fortsatt att bedriva det operativa- och försäljningsinriktade arbetet, parallellt som jag tillsammans med bolagets större ägare arbetar för att hitta en snabb och för Cefour bra lösning på styrelsefrågan. När dessa frågeställningar är klarlagda ser jag heller inga hinder att återinvestera i aktien.

Undertecknad kommunicerar fortlöpande med Aktietorget för att Cefours handel snarast skall återupptas och aktien återföras till ordinarie lista.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
Tel: +46 (0)44-781 66 51


Se nyheten från Cefour