Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) slutförde i december 2015 en företrädesemission i vilken det emitterades 21 741 907 units, vardera innehållande 14 B-aktier samt 7 teckningsoptioner. Stoppdag är måndagen den 25 januari och sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) är torsdagen den 21 januari 2016. Innehavare av BTU kommer att erhålla sina värdepapper under vecka 4.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour innebär en höjning av antalet aktier med 304 386 698 B-aktier till totalt 521 805 776 aktier. Samtidigt höjs aktiekapitalet med 6 087 733,96 kr till totalt 10 436 115,52 kr.

Datum för handelsstart i Cefours teckningsoptioner ur nämnd företrädesemission kommer att offentliggöras inom kort.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


Document dividerse pressmeddelandet