Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har i samråd med Constellation Brands kommit överens om ett fortsatt samarbete avseende produkten Svedka under Q1 2017. Parterna kommer under perioden även diskutera formerna för potentiell ytterligare förlängning av fortsatt samarbete.

I september 2016 meddelades att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) och Constellation Brands gemensamt beslutat att upphöra med samarbetsavtalet avseende produktionen av Svedka per 31 december 2016. Bakgrunden var att det av Cefour förvärvade L.O. Smith haft produktionsuppdraget för Svedka under lång tid, men att volymerna successivt minskat, liksom Cefours marginaler från uppdraget samt en konkurrensbegränsning som hindrade Cefour från att agera fritt inom segmentet vodka.

Parterna har under hösten fört en löpande dialog om såväl Svedka-uppdraget som andra möjliga samarbeten. Som en följd av detta har en överenskommelse gjorts om att fortsätta produktionssamarbetet av Svedka under det första kvartalet 2017. Uppdraget omfattar flaskfyllning och leverans av bulksprit. Vidare omfattar uppdraget inköp- och vidaredebitering (detta utan marginal) för Svedkas flaskor, kapsyler, kartonger etc. och allt kommer att ske i Cefours produktionsanläggning Götene Vin & Spritfabrik (nya namnet på det förvärvade L.O. Smith) precis som tidigare men med den stora skillnaden att konkurrensbegränsningen inte görs gällande för förlängningen, vilket bl.a. har möjliggjort det tidigare annonserade samarbetet med RÅVO vodka.

”Vi är glada över att kunna fortsätta att hjälpa vår viktiga partner Constellation Brands med produktionen av Svedka även en bit in på 2017. För Cefour-koncernen innebär det en god start på året för verksamheten i Götene som sannolikt får en högre beläggningsgrad och vi är förhoppningsfulla att vår dialog med Constellation även skall kunna resultera i fler möjligheter. Parallellt fortsätter vårt försäljningsarbete kring nya uppdrag, något som det kommer att finnas utrymme för inom ramen för den nya överenskommelsen.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour. ”

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon:           076-877 00 00