Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har tecknat avtal med The Absolut Company/Pernod Ricard om att sälja varumärket L.O. Smith. Försäljningssumman uppgår till 1 MEUR, medel som kommer att användas för Cefours fortsatta expansion och försäljningsarbete.

I februari 2016 förvärvade Cefour Wine & Beverage AB (publ) samtliga aktier i L.O. Smith Holdings AB med dotterbolag, vilket bland annat inkluderade ett antal varumärken kopplade till namnet L.O. Smith.

Cefour och dotterbolaget L.O. Smith Holdings AB har nu tecknat avtal om att sälja varumärkesrättigheterna till L.O. Smith till The Absolut Company/Pernod Ricard för en kontant köpeskilling om 1 MEUR, som erläggs den 1 juli 2016.

”Efter förvärvet av L.O. Smith AB har vi gjort en omfattande analys av verksamheten och dess samtliga tillgångar. För att skapa bäst förutsättningar för ökad försäljning och geografisk expansion har vi fattat beslut om en ny varumärkesstrategi för hela vår produktportfölj och den här överenskommelsen ligger helt i linje med vår strategi. Förutom att ge Cefour ett kapitaltillskott är det glädjande att vi nu även stärker vår relation med The Absolut Company och Pernod Ricard för framtiden.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande för Cefour.

L.O. Smith var den entreprenör som skapade Absolut Rent Brännvin 1879, som är ursprunget för Absolut Vodka och som produceras och tillverkas i Åhus i Skåne.

”Det känns mycket bra att varumärket L.O. Smith nu fullt ut är en del av Absolut Vodka och Pernod Ricard. Vi är stolta över vårt ursprung och vår upphovsman och vi är glada och tacksamma över att Cefours ledning möjliggör ett återbördande av L.O. Smith-varumärket till, där det enligt oss, hör hemma.” säger Rolf Cassergren, Vice President, The Absolut Company / Pernod Ricard.

Under affärens villkor kommer Cefour att senast 30 september 2016 att byta de företagsnamn som idag innehåller namnet/varumärket L.O. Smith. Cefour har från affärens genomförande 12 månader på sig att fasa ut allt material såsom emballage, etiketter etc. samt byta namn på varumärken och produkter med namnet L.O. Smith. Cefour har idag ett mindre antal produkter som marknadsförs till konsument under varumärket L.O. Smith, och deras totala försäljning motsvarade c:a 5 procent av Cefour-koncernens totala försäljning under 2015.

”Den här affären ger oss möjlighet att fortsätta det offensiva arbetet med att utveckla och investera i vår löpande verksamhet med utökad produktionskapacitet och ökad försäljning på fler marknader som primärt fokus samt stöttar även vår strategi kring att genomföra fler förvärv framöver.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Se pressmeddelandet