Umida Group AB

Den i maj annonserade riktade nyemissionen om 20 000 000 nya B-aktier till Capillum Holding har nu slutförts. Emissionen tillför Cefour totalt 2 MSEK i eget kapital, varav 400 KSEK är aktiekapital. De nya aktierna och det ökade aktiekapitalet är under registrering hos Bolagsverket.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour