Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har från Bolagsverket fått den riktade nyemission som beslutades 4 maj 2016, avseende garanti för TO4B, registrerad. Cefour tillförs genom nyemissionen ca 421 tkr.

Cefour tecknade avtal kring garanti för sitt optionsprogram, TO4B, den 4 maj 2016, i syfte att säkerställa full nyttjandegrad för optionsprogrammet. TO4B löpte till och med 31 maj 2016, och erhöll en hög nyttjandegrad motsvarande ca 97 %.

Resterande ca 3 % av TO4B, motsvarande 8 431 797 B-aktier har fördelats mellan garanterna Cantiagona Holdings Ltd. och Blue Bat Investments AB, i syfte att uppnå full nyttjandegrad av optionsprogrammet.

Cefour tillförs genom nyemissionen 421 589,85 kr.

Genom denna registrering har Cefour 979 186 378 aktier totalt. Vidare har aktiekapitalet ökats med 168 635,94 kr till att totalt uppgå till 19 583 727,56 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon:         076-877 00 00