Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) har tecknat avtal med Rickard Näsström om villkorad riktad nyemission i syfte att erhålla viss garanti-uppfyllelse i konvertering av teckningsoptioner, CEFO TO3B

I den tidigare under året genomförda och fulltecknade företrädesemissionen utfärdades
104 692 912 teckningsoptioner, CEFO TO3B, med löptid till och med 31 maj 2015. I syfte att säkerställa en hög konverteringsgrad gällande nämnda teckningsoptioner har bolaget valt att säkerställa 2 miljoner kronor genom avtal med en av bolagets största enskilda ägare, Rickard Näsström, om villkorad riktad nyemission.

Den riktade nyemissionen är villkorad och gäller maximalt 2 000 000 kronor och kan påkallas i händelse av att samtliga teckningsoptioner inte konverteras enligt gällande villkor. Denna riktade nyemission sker på samma teckningskurs som rätt enligt teckningsoptionerna, det vill säga 0:06 kronor per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon: 076-877 00 00


Se nyheten