Umida Group AB

I den pågående nyemissionen med företräde för aktieägarna, har 42% av emissionen tecknats med företräde och 58% utan företräde. I och med detta kommer bolaget tillföras eget kapital om 6.593.436 kr, aktiekapitalet kommer att öka med 3.296.718 kr och antalet aktier av aktieslag B kommer att öka med 164.835.895 stycken.

För ytterligare information, kontakta: 
Mats Krönlein, Styrelseordförande, 0709-325006.

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour