Umida Group AB

Med anledning av den förestående nyemissionen har styrelsen för Cefour Wine & Beverages Partihandel AB (publ) publicerat ett informationsmemorandum, sammanfattning och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt. Dokumenten finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.cefourwine.com (se nedan), på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20
VD Mikael Bergholts – 076-632 24 75.

 

Informationsmemorandum, sammanfattning och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt finns att ladda ned genom att klicka på länkarna nedan:

1. Memorandum
2. Teaser
3. Teckningssedel utan stöd av TR