Umida Group AB

Med anledning av den förestående nyemissionen har styrelsen för Cefour Wine & Beverages Partihandel AB (publ) publicerat ett informationsmemorandum och anmälningssedel för teckning utan stöd av företrädesrätt. Dokumenten finns att ladda ned från bolagets egen hemsida, www.cefourwine.com, på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se, hos Eminova Fondkommission, www.eminova.se.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande, Tel: 070-555 77 99

Jonas Lindeborne, VD, tel: 044-781 66 56


Se nyheten från Cefour