Umida Group AB

Den genomförda nyemissionen med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare har nu registrerats hos Bolagsverket. Emissionen har tillfört bolaget 6 593 435,80 kr. Betalda tecknade aktier kommer att avregistreras och ersättas av nya aktier den 14 februari 2013. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 12 februari 2013. De nya aktierna syns på VP-konton den 19 februari 2013.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

 

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour