Umida Group AB

Jonas Lindeborne tillträder från den 1 maj, 2014 som VD för Cefour Wine & Beverage AB. Jonas har sedan ett år tillbaka ansvarat för företagets marknadsföring och försäljning.

Sedan årsskiftet har Jonas vid sidan av sin roll som marknadschef också fungerat som platschef vid Cefours produktionsanläggning i Åhus. Under den tid som gått sedan Jonas tillträdde har försäljningen åter börjat ta fart. Genom de produkt- och försäljningsstrategier som utarbetats inom Cefour, anser vi nu ha rätt förutsättningar för att göra Cefour till ett framgångsrikt företag.

Jonas har ett starkt stöd från såväl sina medarbetare som styrelse, och han har genom sin initiativkraft och kreativitet visat sig väl kunna axla rollen som VD för Cefour. Det är med stort förtroende och glädje vi nu formellt utnämner honom till VD.

Undertecknad kvarstår som styrelseordförande.

Gert Westergren, Styrelseordf.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour