Umida Group AB

Vid bolagsstämman i Åhus den 23 april kommer en ny styrelse för Cefour att föreslås på initiativ av en ägarkonstellation överstigande 30 procent av Bolagets aktier. De föreslagna personerna är som följer: Mats Jämterud, Johan Sjökvist, Oscar Garrido och Henrik Sundewall.

Bakgrund
Emissionen som genomfördes i december 2014 samt påföljande förvärv av aktier innebar att en ny ägarsituation har utkristalliserats. En konstellation av ägare överstigande 30 procent av Cefours aktier och röster har enats i sin tilltro till Bolagets möjligheter. Det är på deras initiativ en ny styrelse föreslås.

Cefours nuvarande styrelse ställer sig positiva till förslaget. Sittande styrelse tillsattes vid en extra bolagsstämma den 11 juli 2014 och har övervarat Cefour senaste rekonstruktion.

Peter Wahlberg, styrelseordförande, säger i en kommentar: ”När vi tillträdde var Cefour i en mycket svår situation där Bolagets fortlevnad kunde ifrågasättas. Vi sa därför redan i ett tidigt skede att om ett väl förankrat ägarintresse skulle uppstå, som har förmåga att utforma framtiden för och kraften att ta ansvar för Bolaget ska detta bäst ske genom full styrelserepresentation. Vi välkomnar detta bevis på att företaget klarat sig igenom den akuta krisen och att det finns en tilltro till Cefours potential.”

Kort presentation av föreslagen styrelse:
Oscar Garrido har en lång erfarenhet och bakgrund från inköps-, distributions- och transportled. Idag driver han Svenska Food & Beverage LLC i Houston, Texas, USA, som har som verksamhet att importera och distribuera alkoholhaltiga drycker gentemot den nordamerikanska marknaden. Han var tidigare aktiv inom fordonsindustrin och då primärt inom inköp samt ledande befattningshavare i International Bearing & Auto Parts Inc, Brownsville, Texas.

Mats Jämterud har mer än 25 år som entreprenör och företagsbyggare inom event- och kommunikationsbranschen Han har startat, drivit och sålt tre olika event/kommunikationsbyråer till internationella börsnoterade bolag samt under hela sin karriär arbetat med internationella uppdragsgivare över hela världen. Han har även drivit fastighetsutveckling i ett flertal bolag samt suttit i flera styrelser inom fastighetsbranschen och var en av initiativtagarna till Airport City Stockholm. Han driver idag egen konsultverksamhet inom strategisk marknadsföring och event samt är tillsammans med bl a Johan Sjökvist grundare av och partner i mediebolaget MFG Publishing & Content AB.

Johan Sjökvist har en bred bakgrund från media- och kommunikationsbranschen där han verkat som strateg under knappt 20 års tid. Han driver idag egen konsultverksamhet inom marknadsföring samt är grundare av, partner i och VD för mediebolaget MFG Publishing & Content AB (www.modernfamilygroup.se), med affärsidén att hjälpa kända profiler att kommersialisera sin digitala närvaro. Tidigare har han varit VD för mediebyrån Starcom i Sverige med en årlig omsättning om ca 2MDR, varit strategichef på reklambyrån Lowe Brindfors, samt managementkonsult på McKinsey & Co.

Henrik Sundewall har en bred erfarenhet inom affärsutveckling, ekonomi och försäljning, med bakgrund från ICL/Fujitsu, Modern Times Group MTG (Kinneviksfären) och Swilkenbridge Group. Inom dessa organisationer har han haft ett flertal roller som ledande befattningshavare och har mångårig internationell erfarenhet, både från börsnoterade såväl som privatägda bolag. Idag är han rådgivare åt ett flertal större professionella investerare och investeringsfonder, primärt avseende affärsutveckling, ledarskap och finansiering.

Henrik Sundewall, föreslagen styrelseledamot, säger i en kommentar: ”Som del av den föreslagna nya styrelsen känner jag en stark förankring bland en stor grupp av nuvarande ägare, kring att föra bolaget framåt. Den nuvarande styrelsen har genomfört ett omfattande arbete i att skapa grundläggande förutsättningar för bolaget att utvecklas.”

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se nyheten från Cefour