Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) får härmed meddela att bolagets engelska samarbetspartner Bear Smyth Ltd lagt en större order för leverans under fjärde kvartalet 2015. Storleken på ordern kommer att ha positiv inverkan på bolagets omsättning för året även om marginalerna inte kommer påverkas i samma utsträckning.

Cefours samarbetspartner för den engelska marknaden, Bear Smyth Ltd, har lagt en större order primärt för försörjning av arenan SSE Hydro i Glasgow, som tidigare i år tecknade avtal med Bear Smyth.

Cefour som efter avslutad rekonstruktion nu fokuserar på försäljning, vilket tidigare under året varit en utmaning för bolaget under rekonstruktionsprocessen, ser positivt på att marknaden börjar svara på försäljningsaktiviteterna.

Orderns storlek och dess påverkan på Cefours nuvarande årsomsättning ger skäl att informera marknaden om detta, om än att marginalerna inte kommer påverkas i samma utsträckning. Skälet till den lägre marginalpåverkan är att avtalet för leverans till arenan SSE Hydro gjorts med låga ingångsmarginaler i syfte att investera oss in i en mycket intressant marknad och kunna påvisa kundnytta i en bransch med stor potential för Cefour.

”Vårt samarbete med Bear Smyth börjar bära frukt och denna order är en tydlig signal på detta. Cefour kommer fokuserat att fortsätta att utveckla både befintliga och nya nationella försäljningskanaler. Min förhoppning är att bolaget skall knyta till sig fler partners på andra marknader som kan utvecklas på ett för alla parter positivt sätt”, säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.


För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:       076-877 00 00


Document dividerSe nyheten