Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) kan idag meddela att Gert Westergren övertar ledningen för Cefour som t f VD. Gert som sedan 16 oktober 2013 ingår i Cefours styrelse har lång erfarenhet av företagsledning och har framgångsrikt byggt upp företag både i Sverige och internationellt.

Samtidigt utses Jonas Lindeborne till COO (Chief Operating Officer). Jonas som varit anställd vid Cefour i cirka 1 år kommer att ansvara för det operativa med fokus på sälj och marknadsföring.

I samband med detta kommer också Ben Slaghekke, som även han ingår i styrelsen sedan 16 oktober 2013, mer aktivt stödja säljfunktionen med sin erfarenhet och breda internationella kontaktnät inom branschen.

Mikael Bergholts har på egen begäran valt att säga upp sig och slutar sin anställning vid månadsskiftet januari/februari.

Rekryteringen av en ny VD är redan inlett och styrelsen kommer fortlöpande att rapportera hur detta arbete fortskrider.

För ytterligare information vänligen kontakta:

För ytterligare information kontakta;
– Styrelseordförande i Cefour Wine & Beverage, Jan Nilstadius – 070-300 50 20
– Tf VD Cefour Wine & Beverage, Gert Westergren – 070-555 77 99

 

Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.

Se nyheten från Cefour