Umida Group AB

Cefour har under året investerat i utvecklingen av befintlig produktionsanläggning för att kunna producera andra generationens plastglas med väsentligt förbättrad syrebarriär med syfte att öka hållbarheten på vinet. Under innevarande kvartal har investeringarna slutförts och implementerats, varvid produktionen har hållits stängd. Glädjande nog har allt gått enligt plan och fabriken är åter i produktion. Därmed kommer den nya generationen plastglas levereras från och med årsskiftet, såsom tidigare meddelats. Dessutom klarar vi av att leverera skarpa varuprover innan årsskiftet till de större livsmedelskedjorna i Europa, som vi ligger i förhandlingar med.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se
+46 044-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour