Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Kvartalsrapport januari – mars 2014

Resultatet för kvartalet i korthet
• Nettoomsättningen uppgick till 8 (378) KSEK.
• Bruttoomsättningen uppgick till 186 (714) KSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till – 2 144 (- 2 049) KSEK.
• Resultatet uppgick till -2 286 (-2 227) KSEK.
• Resultat per aktie -0,00 (-0,01) SEK.
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 10 307 (14 789) KSEK.

Västenliga händelser under kvartalet
• Byte av vinleverantör.
• Gert Westergren ny t.f. VD efter att företrädaren meddelat sin avgång.
• Ny kreditfacilitet om 2,5 MSEK tecknad. Löptid ett år.
• Avlistning från Systembolagets butiker.
• Stor order från norska distributören, leverans andra kvartalet.

Väsentliga händelser efter rapporttillfället
• Årsstämma avhållen och bl.a. ny styrelse utsedd och ny VD.
• Leverans av flera större order, Norge, USA, Lundakarnevalen m fl.
• Cefours produkter återlistas på Systembolaget, dels i beställningssortimentet och dels på hyllan i några utvalda butiker.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage
Tel: 070-555 77 99


Se rapporten från Cefour