Umida Group AB

Resultatet för kvartalet i korthet
• Nettoomsättningen uppgick till 378 KSEK (1 478 KSEK)
• Resultatet uppgick till -2 227 KSEK (-2 606 KSEK)
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 14 789 KSEK (6 684 KSEK)
• Bolagets soliditet var 66 % (29 %)
• Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av perioden till 1 479 KSEK (322 KSEK). Rörelsekredit utnyttjad med 0 KSEK (1 155 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden
• Lansering av ny, förbättrad version av Easy Wine Glass
• Presentation av produkterna på SPAR mässa, Holland i februari med efterföljande leveranser till SPAR Netherlands och mottagandet av priset som mest innovativa produkt
• Internationell lansering av nya Easy Wine Glass på Pro Wine i Düsseldorf i slutet av mars.
• Leverans till Kaldi Coffee shops med ca 300 butiker i Japan
• Riktad nyemission till Capillum Holding om 3 200 KSEK genomförd med villkorat lånelöfte om 4 500 KSEK

För ytterligare information, kontakta vd Mikael Bergholts, mikael@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast


Se hela rapporten från Cefour