Umida Group AB

Andra kvartalet 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 1 415 KSEK (1 009 KSEK)
• Resultatet uppgick till -2 749 KSEK (-1 927 KSEK)
• Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,01 SEK)
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 10 213 KSEK (9 995 KSEK)
• Första ordern till ny Japansk kund ivägskickad
• Lyckosam etablering på den norska marknaden
• Konvertibelt skuldebrev om 5 MSEK omvandlat till Eget Kapital

Januari – juni 2012
• Nettoomsättningen uppgick till 2 893 KSEK (1 232 KSEK)
• Resultatet uppgick till -5 347 KSEK (-4 121 KSEK)
• Resultat per aktie -0,03 KSEK (-0,03 SEK)

För ytterligare information, kontakta VD Mikael Bergholts, 0766322475

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se rapporten från Cefour