Umida Group AB

Vid extra bolagsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) den 22 november 2012 beslutades att välja Stefan Clemén som ny styrelseledamot i bolaget.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06


Se nyheten från Cefour