Umida Group AB

Katarina Nielsen har utsetts till ny VD i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) och tillträder den 1 februari 2017. Hon efterträder Henrik Sundewall som varit VD sedan april 2015.

Katarina Nielsen var senast marknadsdirektör på Carlsberg Sverige och var dessförinnan verksam som global varumärkeschef och internationell marknadsdirektör på The Absolut Company. Katarina Nielsen har en mångårig och bred erfarenhet inom marknadsföring och varumärkesbyggande av drycker och andra snabbrörliga konsumtionsvaror, bl a från Kraft Foods/Mondelez och Unilever. Katarina Nielsen tillträder som VD i Cefour den 1 februari 2017.

”Det är mycket glädjande att vi kunnat knyta Katarina Nielsen till Cefour. Hon har en gedigen branscherfarenhet och betydande kunskaper om internationell marknadsföring och varumärkesbyggande, två centrala områden för nästa steg i Cefours utveckling. Katarina är med sina goda ledaregenskaper mycket väl lämpad för uppgiften att leda verksamheten och vidareutveckla Cefours varumärkesportfölj samt utveckla våra uppdrag för och samarbeten med andra dryckestillverkare och internationella partners.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Cefour.

”Det ska bli mycket spännande att leda utvecklingen av Cefours verksamhet, med fokus på tillväxt, innovationskraft och hållbarhet. Jag ser fram emot att tillsammans med resten av organisationen utveckla produktportföljen, etablera nya samarbeten och växa på befintliga och nya marknader. Cefour har gjort en imponerande resa de senaste två åren och det är med ödmjukhet jag tar över stafettpinnen från Henrik för att leda den fortsatta utvecklingen av bolaget.” säger Katarina Nielsen

”Cefour har aldrig stått starkare än just nu rent produkt- och positioneringsmässigt, och det är i mycket stor utsträckning Henrik Sundewalls förtjänst. Jag vill därför passa på att tacka honom för det fantastiska jobb han gjort de senaste två åren. Henrik tog över ansvaret när bolaget befann sig i en företagsrekonstruktion, aktien handlades på AktieTorgets observationslista och bolaget var i princip helt utan försäljningsaktivitet. Han har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett Cefour ur rekonstruktionen tillbaka till den ordinarie listan, ansvarat för kapitalanskaffning och för genomförande och integration av två större förvärv – L.O. Smith-koncernen och Vinfabriken Sverige AB. Cefour står väl rustat för nästa fas i bolagets utveckling.” säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Cefour.

”Det har varit ett stort förtroende och en fantastiskt intensiv resa för mig att vara ytterst ansvarig för Cefour. Jag är tacksam för det hårda arbete som medarbetare, ledning och styrelse lagt ned och jag är stolt över de konkreta resultat vi hittills åstadkommit. Jag vill också tacka både nya och gamla aktieägare för deras förtroende. Det ska bli mycket spännande att som fortsatt aktieägare följa bolaget framåt under Katarinas kompetenta ledning.” säger Henrik Sundewall, avgående VD för Cefour.”

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Telefon:         070-663 72 72

Katarina Nielsen, tillträdande VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Telefon:         070-759 08 90

Henrik Sundewall, avgående VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Telefon:         076-877 00 00

Denna information är sådan information som Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017.