Umida Group AB

Jan Sjödin väljer på grund av hälsoskäl att lämna Cefours styrelse omgående. Styrelsen kommer arbeta fram förslag på ersättare till Jan Sjödin, och inom kort kalla till Extra Bolagsstämma för fylla den vakans som uppstår i och med Sjödins avgång.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour