Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage ansöker om att bli första svenska företag att listas på den europeiska börsen GXG Markets First Quote. Detta är ett led i att öka företagets exponering både i Sverige och utomlands i samband med den internationella lanseringen av Cefours varumärke Easy Wine Glass. Bolaget förblir också fortsättningsvis listade på AktieTorget

I samband med detta väljer styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) att utnyttja bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2013 och genomför en företrädesemission om 1.621.184 kr. Emissionen är till 100 procent garanterad av huvudägaren Krönlein-Andersson & Co AB. Syftet med emissionen är att öka spridningen av aktierna. För att möjliggöra detta kommer två av huvudägarna att erbjuda 40 procent av sina andelar i emissionen till Crowdcubes medlemmar som genom så kallad equity crowdfunding. Crowdcube har ca 35 000 medlemmar i England samt 5 000 medlemmar i Sverige.

Teckningskurs är beslutad till 0,15 kr per aktie, vilket är cirka 6 procent under genomsnittskursen till vilken Bolagets aktie handlats under den senaste tvåmånadersperioden. Med en teckningskurs om 0,15 kr per aktie värderas Bolaget till cirka 64,8 Mkr. Emissionslikviden skall främst användas för kommande marknadssatsningar.

Emissionsvillkoren innebär att för varje aktie av aktieslag A eller B erhålles 1 stycken teckningsrätt. 40 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av aktieslag B för 0,15 kr. Aktieägare och allmänhet kan teckna sig för aktier utan företräde och tilldelning sker då under förutsättning att hela emissionen ej tecknats. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med högst 10.807.893 till 425.923.638 och totalt antal A- och B-aktier efter emissionen ökar till maximalt 443.123.638 stycken aktier samt att aktiekapitalet ökas med maximalt 216.158 kr. Bolaget tillförs totalt maximalt 1.621.184 kr före avdrag för emissionskostnader.

Tidplan för företrädesemissionen: 
Sista dag för handel inklusive rätt att
erhålla teckningsrätter: 29 maj 2013
Avstämningsdag: 3 juni 2013
Handel med teckningsrätter: 5 juni – 20 juni 2013
Teckningsperiod: 5 juni – 26 juni 2013

För ytterligare information:
Mats Krönlein, styrelseordförande, 0709-32 50 06, alt. mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour