Umida Group AB

Avseende teckningsoption CEFO TO 3B meddelas följande:

En (1) teckningsoption CEFO TO 3B ger innehavaren rätt att teckna en aktie för kursen SEK 0,06 fram till och med den 31 maj.

Sista handelsdag för teckningsoption CEFO TO 3B är 27 maj 2015. Rätt att utnyttja optioner för inlösen har den som är upptagen som ägare hos Euroclear Sweden den 29 maj 2015.

Innehavare av teckningsoptioner CEFO TO 3B som inte har för avsikt att utnyttja dessa rekommenderas att sälja dem på AktieTorget, där de handlas till och med onsdagen den 27 maj 2015.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla teckning av nya aktier med utnyttjande av innehavda CEFO TO 3B genom att fylla i och skicka in anmälningssedel så att den är Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 31 maj 2015. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat tillhanda senast den 31 maj 2015, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:
a) Cefour Wine & Beverage’s hemsida, www.cefourwine.com
b) Aqurats hemsida, www.aqurat.se
c) AktieTorget, www.aktietorget.se

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska vända sig till sin förvaltare för teckning av nya aktier. Detta bör ske i god tid före den 31 maj 2015, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras efter att aktiekapitalhöjning skett på Bolagsverket vilket beräknas ske v.24, 2015. Därefter kommer de att tas upp till handel på AktieTorget.

Information om teckningsoptionen

Kortnamn                             CEFO TO 3B
ISIN-kod                               SE0006600060
Orderbook ID                        106912
Antal TO 3B                          104 692 912
Teckningsperiod                   Den 26 februari 2015 till och med den 31 maj 2015
Första handelsdag                Den 6 mars 2015
Sista handelsdag                  Den 27 maj 2015

Kontaktuppgifter till Aqurat Fondkommission avseende frågor om lösen av teckningsoptioner:

Telefon:          08-684 05 801
E-post:           info@aqurat.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sundewall
VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)
Telefon:          076-877 00 00
E-post:           henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Hemsida:        www.cefourwine.com

Stockholm den 7 maj 2015
Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)


Se nyhetenDocument dividerAnmälningssedel Cefour TO3B