Umida Group AB

Det har tidigare informerats om att det pågår en granskning av Cefour på uppdrag av AktieTorget. Den externa granskningen utförs av Peter Hellqvist på Kalkylbolaget i Malmö. Ambitionen är att ge marknaden och aktieägarna en objektiv och uppdaterad nulägesrapport av Cefours status och dess finansiella situation.

En väsentlig del i granskningen har också varit att säkerställa eventuell dokumentation eller avtal rörande det indikativa budet från det kroatiska industribolaget som informerades om den 30/7-2013.

Granskningen visar bl. a att det på kontoret i Åhus inte finns några underlag som kan bekräfta (eller dementera) att ett indikativt bud funnits. Det finns heller inga underlag för det Letter of intent som ska ha upprättas med en kroatisk livsmedelskedja.
De faktiska omständigheterna kring dessa affärer kommer med all sannolikhet framkomma som resultat av den pågående brottsmålsundersökningen.

Mer utförlig information kring granskningen kommer att lämnas så snart den kompletta rapporten kommit Cefour tillhanda.
Aktietorget har låtit meddela att denna beräknas vara klar fredag 18/10.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour