Umida Group AB

Inför extra bolagsstämma, torsdag 20 augusti 2015, önskar Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) härmed offentliggöra information kring bolagets större ägare, per avstämningsdagen 2015-08-14.

Cefour Wine & Beverage AB (PUBL) har vid avstämningsdagen (2015-08-14) för extra bolagsstämma som hålls torsdag 20 augusti 2015, följande ägarstruktur avseende de tio (10) största ägarna.

Avanza Bank                   51 602 281 B-aktier,
motsvarande 28,03 % av kapital och 28,02 % av röster

SEB                               17 230 875 B-aktier,
motsvarande 9,36 % av kapital och 9,36 % av röster

Marcus Schiller                14 000 000 B-aktier,
motsvarande 7,61 % av kapital och 7,60 % av röster

Swedbank                        8 494 313 B-aktier samt 10 000 A-aktier,
Motsvarande 4,62 % av kapital och 4,67 % av röster

Nordnet Bank                   5 820 740 B-aktier,
motsvarande 3,16 % av kapital och 3,16 % av röster

Oscar Garrido                   5 644 000 B-aktier,
motsvarande 3,07 % av kapital och 3,06 % av röster

Handelsbanken                 5 504 340 B-aktier,
motsvarande 2,99 % av kapital och 2,99 % av röster

Carl-Åke Olsten                5 145 887 B-aktier,
motsvarande 2,80 % av kapital och 2,79 % av röster

Henrik Roglar                   4 000 000 B-aktier,
motsvarande 2,17 % av kapital och 2,17 % av röster

Olsten Förvaltning            3 328 334 B-aktier,
motsvarande 1,81 % av kapital och 1,81 % av röster

Andra större aktieägare med innehav förvaltat av banker är Richard Näsström:

8 000 000 B-aktier samt Enrique Garrido (far till Oscar Garrido): 6 120 000 B-aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon: 076-877 00 00


Document dividerSe nyheten