Umida Group AB

Cefour har jobbat fram en arbets- och tidsplan för det fortsatta due diligence arbetet avseende dels en fortsatt granskning av Cefours ingångna avtal, och dels en fördjupad genomlysning av Cefours patenträtt på produktionslinjen.

På uppdrag av Cefour genomförs nu också en värdering av bolaget och dess verksamhet av en extern konsult. Rapporten skall vara ett stöd för styrelsen i värderingsfrågan gentemot det kroatiska industribolaget samt gentemot aktieägarna.

Tiden för ovanstående utredningar har satts till 3 månader och beräknas därmed vara klara i slutet av november.

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Krönlein, Styrelseordförande
mats@cefour.parkinglot.se.
Tel: +46 (0)709 – 32 50 06


Se nyheten från Cefour