Umida Group AB

Styrelsen för Cefour har beslutat att det inte kommer hållas någon fortsatt stämma. Samtidigt informerar Styrelsen att det kommer kallas till en helt ny extra stämma i juni månad, där även frågan angående ny styrelse och revisor kommer att behandlas.

Datum för ny stämma kommer att förmedlas inom kort.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage
Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour