Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (publ) har gjort en överenskommelse med de långivare som bistod med kapital i samband med den bryggfinansiering som genomfördes då bolaget trädde in i företagsrekonstruktion. Överenskommelsen innebär att långivarna kvittar sin fordran mot units i en riktad nyemission.

Kvittningen sker på samma villkor som den övertecknade nyemissionen som genomfördes under januari 2015, och medför att Cefour stärker sin kassa med 800 Tkr.

För ytterligare information kontakta
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från Cefour