Umida Group AB

Då någon nomineringsgrupp inte finns hos Cefour i nuläget så har en arbetsgrupp fått ta sig an denna uppgift. Arbetsgruppen föreslår att fyra/fem ledamöter väljs av personerna enligt nedan.
Kriterierna från arbetsgruppen har varit att finna personer med kompetens inom/profil som;
– Vin- resp. dryckesbranschen
– Försäljning och marknadsföring
– Ekonomi, IR och viss juridik
– Oberoende från ägarna (minst hälften)
– Personer med ägarintresse
– Turn-around case


Enkelt uttryckt en styrelse som kan både gasa och bromsa samtidigt. Samtliga tillfrågade har meddelat att de kan tänka sig att sitta kvar fram till årsstämman 2014.

Då situationen i Cefour är turbulent har det givetvis varit en större utmaning än vanligt, och de facto gjort att en del tänkbara och mycket kompetenta kandidater tackat nej.

Samtliga föreslagna ledamöter har fått information om senaste tidens händelser kring Cefour. Samtliga är också beredda att arbeta aktivt och ge det stöd som ledning och personal är i stort behov av i dagsläget.


Följande personer förslås till ordinarie styrelseledamöter i Cefours styrelse;

Jan Källenius Civ ing, Industriell Ekonomi & Organisation. Projektansvarig för större industriella projekt i Sverige. Flytt till England mitten 80-talet för att etablera dotterbolag till listad svensk koncern inom sjukvårdsbranschen. CEO för engelska och belgiskt bolag. Fr.o.m. mitten 90-talet arbetat som konsult med bl. a M&A, management for hire, styrelseuppdrag samt egna investeringar i olika bolag, bl. a vindkraft. Numera bosatt i Frankrike med ett brett internationellt kontaktnät.

Gert Westergren Civilekonom, har lång erfarenhet av att starta och bygga företag både i Sverige och internationellt. Erfarenhet från ledande linjebefattningar såsom VD, marknadschef och exportchef inom bl. a. snabbrörliga konsumentprodukter, läkemedel, sjukvård, telecom, IT och media. Erfarenheten sträcker sig från start-up:s till stora internationella företag och med så väl strategi och lednings-, marknads- och organisationsutvecklingsfrågor men också en hel del med finansiering frågor. Styrelseledamot i svenska och internationella företag.

Ben H.J. Slaghekke Inriktad på försäljning. marknadsföring samt E-Commerce. Har de senaste 20 åren varit ”Commercial Director” inom Group LFE b.v. (Ledande vinimportör i BeNeLux) ett dotterbolag till Group Castel – Frankrike (en av de ledande globala aktörerna inom vin, öl och läsk). Arbetar idag med egen konsultverksamhet till kunder i branschen. Ett stort internationellt nätverk och en person med högt anseende inom vinindustrin. Bosatt i Nederländerna.

Jan Nilstadius Civilekonom. Tidigare bl.a. finanschef hos Mekonomen AB (publ) och auktoriserad revisor inom Deloitte. Har erfarenhet från ett flertal branscher, bl a detaljhandel, och tjänsteföretag. Arbetar idag dels som senior investment manager samt med konsultationer och styrelseuppdrag i Sverige och internationellt. Mycket fokus på turn around.

Eventuellt kommer styrelsen kompletteras med ytterligare en person och information om detta kommer att skickas ut senare.

“Jag känner mig mycket nöjd med de personer och den sammansättning av ledamöter som arbetsgruppen under dessa omständigheter arbetat fram.” – säger Mikael Bergholts, VD Cefour.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se


Se nyheten från Cefour