Umida Group AB

Cefour kommer till den extra stämman den 11 juli 2014 att lämna följande förslag till styrelse-ledamöter för verksamhetsåret 2014/2015. Samtliga föreslagna ledamöter är beredda att arbeta aktivt och ge det stöd som ledning och personal är i fortsatt stort behov av. Ytterligare en styrelsemedlem tillkommer och tanken är att presentera denne på extrastämman den 11/7, 2014.

Följande föreslås till ordinarie styrelseledamöter i Cefours styrelse;

Gert Westergren (omval). Gert har lång erfarenhet av att starta och bygga företag både i Sverige och internationellt. Erfarenhet från ledande linjebefattningar såsom VD, marknadschef och exportchef inom bl. a. snabbrörliga konsumentprodukter, läkemedel, sjukvård, telecom, IT och media. Erfarenheten sträcker sig från start-up:s till stora internationella företag och med såväl strategi och lednings-, marknads- och organisationsutvecklingsfrågor men också en hel del med finansieringsfrågor. Gert har varit styrelseledamot i svenska och internationella företag.

Peter Wahlberg (nyval). Egen företagare. 30 års erfarenhet inom områdena management, industriell utveckling, produktion och forskning. Arbetar på styrelsenivå med ”LEAN” som strategisk inriktning. Peters profil: Drivande, beslutsmässig och fokuserar på nyckelfrågor och ”affärsprocessen”. Ingenjör, analytisk och teknisk förmåga. Kund- och marknadstänkande. Nätverksspecialist, hög social kompetens. Erfarenhet av försäljning nationellt och internationellt.

Ulrika Steiner (nyval). Ulrika Steiner har lång erfarenhet av styrelserelaterat arbete och erfarenhet av bl.a. finans- och infrastrukturfrågor. Ulrika jobbar sedan 2009 som managementkonsult i egen firma med fokus på tillväxt, affärsutveckling och strategisk kommunikation. Ulrika kommer att tillföra styrelsen i Cefour viktig kompetens som kommer att bidra till Cefours fortsatta positiva utveckling.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

e.u. Gert Westergren, Styrelseordförande

För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99
– Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56


Se nyheten från Cefour