Umida Group AB

Inför stundande årsstämma fanns det angivet i kallelsen att ett förslag till styrelse skall presenteras inför stämman. Någon nomineringskommitté finns inte för Cefour.

Det finns vidare ett önskemål från AktieTorget om ett större inslag av oberoende i styrelsen. I dagsläget är hela styrelsen obunden från någon större ägare, även om delar av styrelsen innehar aktier i Bolaget. Förslaget nedan innebär också att hela styrelsen är oberoende.

I Cefour har det varit ganska stormigt under senaste halvåret. Mycket har blivit gjort men mycket återstår. Den nuvarande styrelsen är av uppfattningen att verksamheten har stabiliserats väsentligt. Samtliga föreslagna ledamöter har fått information om vad som förevarit i Cefour. Samtliga är också beredda att arbeta aktivt och ge det stöd som ledning och personal är i fortsatt stort behov av.

Följande förslås till ordinarie styrelseledamöter i Cefours styrelse;

Jan Källenius (omval) Projektansvarig för större industriella projekt i Sverige. Flytt till England i mitten 80-talet för att etablera dotterbolag till listad svensk koncern. CEO för engelskt och belgiskt bolag. Fr.o.m. mitten av 90-talet arbetat som konsult med bl. a M&A, management for hire, styrelseuppdrag samt egna investeringar i olika bolag, bl. a vindkraft. Numera bosatt i Frankrike med ett brett internationellt kontaktnät.

Gert Westergren (omval) har lång erfarenhet av att starta och bygga företag både i Sverige och internationellt. Erfarenhet från ledande linjebefattningar såsom VD, marknadschef och exportchef inom bl. a. snabbrörliga konsumentprodukter, läkemedel, sjukvård, telecom, IT och media. Erfarenheten sträcker sig från start-up:s till stora internationella företag och med såväl strategi och lednings-, marknads- och organisationsutvecklingsfrågor men också en hel del med finansieringsfrågor. Styrelseledamot i svenska och internationella företag.

Ben H.J. Slaghekke (omval) Inriktad på sälj, marknadsföring samt E-Commerce. Har de senaste 20 åren varit ”Commercial Director” inom Group LFE b.v. (ett nätverk med 60 vinproducenter) ett dotterbolag till Group Castel S.A. – Frankrike (en av de ledande globala aktörerna inom vin, öl och läsk). Arbetar idag med egen konsultverksamhet med kunder inom vinindustrin. Ett stort internationellt nätverk inom främst vinindustrin. Bosatt i Nederländerna.

Ulrika Steiner (nyval) Ulrika Steiner har lång erfarenhet av styrelserelaterat arbete och erfarenhet av bl.a. finans- och infrastrukturfrågor. Ulrika jobbar sedan 2009 som managementkonsult i egen firma med fokus på tillväxt, affärsutveckling och strategisk kommunikation. Ulrika kommer att tillföra styrelsen i Cefour viktig kompetens som kommer att bidra till Cefours fortsatta positiva utveckling.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

e.u. Gert Westergren, t f VD.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20


Se nyheten från Cefour