Umida Group AB

Processen för det av Cefour Wine & Beverage AB (publ) tidigare kommunicerade majoritetsförvärvet av Health & Passion AB fortsätter, men har försenats av osäkerheten kring franchisegivaren Chillbox/Dodoni.

Cefour Wine & Beverage AB (publ) kommunicerade den 10 juni 2015 att man ingått principöverenskommelse som ger rätt till förvärv av 51 % av kapital och röster i Health & Passion AB som är exklusiv franchisetagare av varumärket Chillbox i Norden.

Sedan överenskommelsen kommunicerades har osäkerheten ökat kring det internationella moderbolaget till Chillbox-konceptet, det grekiska företaget Dodoni Ice Cream SA, en del av mejerikoncernen Dodoni. Till dess att läget och förutsättningarna klarlagts har styrelsen för Cefour valt att avvakta med att slutföra förvärvet av Health & Passion AB, vars viktigaste tillgång är rättigheterna till Chillbox-konceptet.

Dialogen med ägarna av Health & Passion AB är fortsatt god och verksamheten i detta bolag följer den affärsplan och försäljningsutveckling som tidigare specificerats. Cefours styrelse bedömer därför att förutsättningarna för affären är desamma som tidigare, med undantag för situationen kring franchisegivaren.

”Vi är fortsatt positiva till det planerade förvärvet av Health & Passion AB, det ligger i linje med den breddning av verksamheten som beslutades av Cefours ägare på extrastämman i augusti. Vi är dock angelägna om att inte i onödan öka risken för aktieägarna. Därför följer vi utvecklingen kring Chillbox och Dodoni noga, även om det försenar processen och förhandlingarna med Health & Passion.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:       076-877 00 00


Document dividerSe nyheten