Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 22 november till den 6 december 2013 är nu registrerad på Bolagsverket.

Likviddagen för de aktieägare som tecknat utan stöd av teckningsrätter fick likviddag fram till den 18 december 2013.

Sista handelsdag för Cefours BTA är den 23 januari 2014. De nya aktierna syns på respektive depå eller VP-konto den 30 januari 2014.

Efter företrädesemissionen uppgår Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital till 11 278 316,16 kr.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20
Gert Westergren, tf VD, Tel: 070-555 77 99