Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har nu registrerat nyemissionen på Bolagsverket och omvandling till B-aktier från BTA B (Betalda Tecknade Aktier) är påbörjad. Sista handelsdag för Cefour BTA blir den 8 augusti 2014.

Cefour har nu registrerat 144 745 595 aktier på Bolagsverket, aktiekapitalet har därmed ökat med 1 447 455,95 kronor till totalt 7 086 614,03 kronor.

Sista dag för handel i Cefour BTA på AktieTorget kommer att vara den 8 augusti 2014.

Datum för avslutsordern i Euroclear är den 13 augusti 2014, vilket innebär att de kommer att finnas registrerade som aktier på respektive tecknares vp-konto eller depå den 15 augusti 2014.

Totalt har företrädesemissionen inbringat drygt 4,3 MSEK kontant och före emissionskostnader.

Ytterligare ett ärende ligger på Bolagsverket för registrering och det är besluten som togs på den extra stämman i juli. Inom kort kommer Cefour att informera om denna registrering som utöver ny styrelse mm innebär att vederlagsfria teckningsoptioner skall delas ut samt att bolagets aktier kommer att läggas samman.

För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Ledamot Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99
– Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56


Se nyheten från Cefour