Umida Group AB

Cefours företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 5 juni – 26 juni 2013, har fulltecknats. Nyemissionen tillför Cefour 1.621.184 kr före avdrag för emissionskostnader. Emissionen omfattade 10.807.893 aktier.

”Detta är mycket glädjande och ett bevis på att våra aktieägare stödjer oss i vårt fortsatta arbete och internationella expansion”, säger Mikael Bergholts VD på Cefour Wine & Beverage.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Krönlein, Styrelseordförande
mats@cefour.parkinglot.se. Tel: +46 (0) 709 – 32 50 06

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour