Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) får härmed meddela att företagsrekonstruktionen är framgångsrikt avslutad och att beslut om ackord har vunnit laga kraft.

Beslutet av tingsrätten i Kristianstad den 11 augusti om att fastställa ett ackord innebärande nedskrivning om 75 % av oprioriterade fordringar i Cefour Wine & Beverage AB har nu vunnit laga kraft. Detta innebär att företagsrekonstruktionen avslutas omedelbart.

Kvarvarande 25 % av de oprioriterade fordringarna skall erläggas inom 12 månader från det datum då ackordsbeslutet vunnit laga kraft.

”Vi är väldigt glada att vi tagit oss igenom företagsrekonstruktionen. Det har varit en långdragen och mödosam process för bolagets ledning och för den nya styrelsen, men nu kan vi se framåt och på allvar arbeta långsiktigt och strategiskt med våra kundrelationer. Bolaget har under en tid bearbetat ett flertal nya potentiella kunder som kräver leverantörsrelationer med en stabilitet i grunden. Det känns väldigt bra att vi nu har goda förutsättningar för att vinna dessa kunders förtroende.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

”Att rekonstruktionen nu avslutats är väldigt glädjande. Huvudfokus för bolagets ledning är nu att förbättra kassaflödet genom en ökad försäljning. Det är nu vår ambition att se till att vår produktionsanläggning över tid får ett fullt utnyttjande, inte nödvändigtvis enbart med dagens produkter och erbjudande. Efter Cefours extra bolagsstämma den 20 augusti där aktieägarna röstade för en ny bolagsordning står bolaget nu bättre rustat för att utforska de genuina industriella möjligheter som finns, både beträffande produktion, produkterbjudande samt distribution och försäljning.” säger Mats Jämterud, Styrelseordförande för Cefour

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (PUBL)
E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:        076-877 00 00


Document dividerSe nyheten