Umida Group AB

Krönlein-Andersson & Co AB har informerat Cefour om att Krönlein-Andersson & Co AB har sålt hela sitt innehav i Cefour.

Krönlein-Andersson & Co AB var tidigare den största ägaren i Cefour och hade vid tidpunkten för den senaste utskriften av aktieboken, den 31 mars i år, ett innehav om 6,69 procent av aktierna och 19,37 procent av kapitalet i Cefour. Inte heller Mats Krönlein eller Eva Krönlein äger några aktier i bolaget. Personer som är närstående till dem innehar sammanlagt ca 0.03 procent av aktierna i Cefour.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56


Se nyheten från Cefour