Umida Group AB

Systembolaget beslutade den 5 februari 2014 att avlista Cefours samtliga vinglasprodukter Easy Wine Glass från såväl beställningssortimentet som från det fasta sortimentet. Motiveringen till beslutet om avlistning var att man ansåg att Cefours förfyllda och drickfärdiga vinglas har en inbjudande karaktär som väcker särskild uppmärksamhet och som får anses uppmana till bruk av alkohol.Beslutet överklagades av Cefours distributionspartner, Rewine, som begärde överprövning av beslutet.
Alkoholsortimentsnämnden beslutade den 25 april att bifalla ansökan med följande motivering: ”Nämnden finner inte att det, mot bakgrund av den mångfald förpackningar som tillhandahålls i Systembolagets lokaler vid försäljning av vin och vid en jämförelse med dessa, eller av andra skäl, kan anses att den aktuella förpackningen är särskilt påträngande, uppsökande eller uppmanar till alkoholbruk. Den strider därför inte mot bestämmelsen i sjunde kapitlet, första paragrafen i alkohollagens bestämmelser”, heter det i beslutet. Nämndens beslut kan inte överklagas.”Vi är mycket nöjda med att Alkoholsortimentsnämnden lyssnat och tagit till sig av våra argument”, säger Gert Westergren Styrelseordförande i Cefour.

Detta innebär att fr.o.m. fredagen den 16:e maj kommer Easy Wine Glass förfyllda vinglas åter att finnas i Systembolagets sortiment. Det röda Merlot-vinet (nr 73174) kommer att ingå i Systembolagets ordinarie sortiment medan övriga Easy Wine Glass artiklar, dvs Chardonnay (vitt vin, nr 72581) och Syrah (rosévin, nr 72574) kommer att finnas tillgängligt i beställningssortimentet.

”Utöver beställningssortimentet har vi även garanterats hyllplats i de fem största Systembolagsbutikerna med det röda Easy Wine Glass, och har dessutom chans att komma upp på hyllan i fler butiker som en lokalt efterfrågad produkt med alla vinsorter”, säger Joakim Perani VD på Rewine.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage
Tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour