Umida Group AB

Efter en längre tids analysarbete, inbegripet marknadsundersökningar och utvärdering av olika statistiska utfallsscenarier, har resultatet mynnat ut i ett fördjupat samarbete mellan Cefour och Shabacker Investment Group avseende reklamfinansierade engångsförpackade glas vars innehåll kommer att bestå av vin, vatten och olika juicer.

Letter of Intent är tecknat mellan parterna och detta avtal ersätter alla tidigare avtal. Letter of Intent skall mynna ut i ett skarpt avtal inom en vecka. Dess syfte är att ge Shabacker Investment Group globala rättigheter för reklamexponering på glasens utsida och lock, i utbyte mot betydande investering av Shabacker Investment Group för att säkerställa säljdivision, marknadsbearbetning och maskinella komponenter i produktionslinjen för att kunna leverera högkvalitativ printing. Förutom väsentlig potential i utökade försäljningsvolymer, inbegriper även samarbetet löpande licensintäkter för Cefour.

Då potentialen i det nu ingångna avtalet visar övervärden i Cefour vida överstigande nuvarande aktiekurs, väljer Cefour härmed att tillsvidare avbryta alla diskussioner avseende ett eventuellt bud efter att Cefour har överlämnat all erforderlig information till det kroatiska industribolaget. Cefours fokus kommer nu att ligga på det nya och viktiga samarbetet med Shabacker Investment Group.

Med stöd av dessa nya insikter och med den potential Cefour nu ser på den amerikanska marknaden har detta sammantaget bidragit till att öka övertygelsen om Cefours framtida värde. Skulle kroaterna återkomma med ett kontantbud av betydande värde kommer styrelsen att överväga detta.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Mats Krönlein, Styrelseordförande

 

mats@cefour.parkinglot.se.

 

Tel: +46 (0)709 – 32 50 06

 

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.