Umida Group AB

Umida Group AB (publ) Pressmeddelande 19 november 2020.

Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – september 2020. Delårsrapporten är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

Juli – September 2020 i korthet:

 

  • Nettoomsättning (KSEK) 18.605 (18.351)
  • Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK) 11.911 (13.579)
  • Rörelseresultat (KSEK) 435 (871)
  • Resultat (KSEK) 194 (237)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten (KSEK) 630 (-8.356)

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2019)

”Resultatet för det tredje kvartalet visar med tyngd att vi är på rätt väg. Trots ett mycket utmanade omvärldsklimat med en kraftigt minskad exportaktivitet och produktionsstörningar når vi trots det nästan samma försäljningsnivå som föregående år, tack vare en tillväxt av våra framgångsrika produkter. Vi minskar våra operationella kostnader enligt plan med 4,9 miljoner jämfört med föregående år och kanske viktigast av allt, förbättrar det operativa kassaflödet med 9 miljoner jämfört med föregående år och når ett positivt resultat på sista raden. Detta är också ett historiskt kvartal för Umida då vi för första gången levererar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar av rörelsekapital. Att vi trots dessa tuffa tider lever upp till vår målsättning om att bli ett skuldfritt bolag som generar positivt kassaflöde känns riktigt bra och ger oss rejält med råg i ryggen. När vi bryter ner kvartalet per månad ser vi också att vi levererar positivt resultat varje månad under det tredje kvartalet. Det är alltså inte någon enskild händelse eller tillfällig produktlansering som hjälper oss att visa positivt resultat utan en stadig och stabil verksamhet. Umida är nu i praktiken ett helt nytt bolag som nu tar steg för steg framåt.  Jag är stolt över det arbete vi har bakom oss och att de beslut som vi tagit under det gångna 18 månaderna nu börjar ge effekt. Vi är optimistiska inför framtiden men samtidigt ödmjuka inför att det alltid uppstår oförutsedda hinder på vägen. Men faktum kvarstår att vi har aldrig varit så bra riggade som nu för att fortsätta resan framåt. I det korta perspektivet mot ett Q4 som jag tror kommer att bli bolagets starkaste någonsin och i det längre perspektivet ett 2021 där världen förhoppningsvis börja öppna upp igen.”

För ytterligare information, kontakta:

 Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

 

Attachments