Delårsrapport januari-juni 2013

Andra kvartalet 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 2 674 KSEK (1 415 KSEK)
• Resultatet uppgick till -1 735 KSEK (-2 749 KSEK)
• Resultat per aktie -0,003 SEK (-0,01 SEK)
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 13 282 KSEK (10 213 KSEK)
• Distributionsavtal i flera amerikanska delstater
• Officiell vinsponsor för Alpe d`Huzes
• Listning på GXG Market First Quote
• Fulltecknad företrädesemission

Januari – juni 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 3 052 KSEK (2 893 KSEK)
• Resultatet uppgick till -3 962 KSEK (-5 347 KSEK)
• Resultat per aktie -0,01 KSEK (-0,03 SEK)

Väsentliga händelser efter rapporttillfället
• TV-reklam för Easy Wine Glass
• Försäljning på ny stor potentiell marknad i Balkanländerna
• Kroatiskt industribolag förbereder bud på Cefour Wine
• Reklamexponering på EWG inbringar 1 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se. Tel: +46 (0)44-781 66 51

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.