Umida Group AB

Andra kvartalet 2011
* Nettoomsättningen uppgick till 1 009 KSEK
* Resultatet uppgick till -1 927 KSEK
* Resultat per aktie -0,01 SEK
* Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 995 KSEK
* Automatiserad förpackningslinje installerad i produktionsanläggningen
* Varumärket Easy Wine Glass lanserat i Europa
* Lånefinansiering från Almi beviljad

Januari – juni 2011
* Nettoomsättningen uppgick till 1 232 KSEK
* Resultatet uppgick till -4 121 KSEK
* Resultat per aktie -0,03 SEK

För ytterligare information, kontakta Mats Krönlein 0709-325006

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se hela rapporten i Adobe Acrobat