Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage inleder, genom en avsiktsförklaring med Kivik Holding, ett samarbete med Åkesson Vin. Syftet är att båda parter ska kunna dra nytta av de synergier och möjligheter till effektivisering som ett samarbete kan leda till. Initialt kommer detta innefatta teknisk konsultation, kvalitetssäkring och produktutveckling. Möjligheter till utökat samarbete, både vad gäller försäljning och marknadsstrategi, skall utvärderas.

”Cefour är mycket glada över att inleda ett samarbete med Åkesson Vin och vi ser i ett första steg en stor nytta i att ta del av Åkesson Vins gedigna erfarenhet vad gäller innovativa förpackningslösningar för vin, teknisk kompetens och inköp” säger Mikael Bergholts, VD Cefour.

”Åkesson Vin ser konceptet med det färdiga vinglaset som mycket intressant tillsammans med synergieffekter som ett samarbete mellan företagen erbjuder. Kommande period kommer vi att utvärdera hur ett samarbete kan utformas på bästa sätt” kommenterar Thomas Jensen, VD Kivik Holding.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour