Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB har, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2012, fattat beslut om en riktad nyemission.

Capillum Holding och Cefour Wine & Beverage Partihandel AB har tecknat ett avtal kring finansieringslösningar för Cefour. En viktig del i den finansiella lösningen är en ägarspridning i Cefour. Detta kommer att genomföras genom att en emission riktas till Capillum Holding och tillsammans med Capillum Holdings samarbetspartners. Kortfattat innebär detta att aktieägare i Capillum Holding och samarbetspartnerna kommer att erbjudas aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ). För att kunna vara behjälpliga i detta, riktar alltså Cefour Wine & Beverage Partihandel AB en emission till Capillum Holding AB.

Villkoren för den riktade nyemissionen:
Teckningskurs: 0,10 kr per B-aktie
Antal nya aktier: 20 000 000 B-aktier

”Vi är glada över att kunna använda oss av Capillum Holdings finansieringslösningar och ser ett mervärde för aktieägarna att få en vidare ägarspridning, vilket är det första steget i vårt fortsatta samarbete”, kommenterar styrelseordförande Mats Krönlein.

Capillum Holding – framtidens finanshus för små och medelstora företag.
”Kort- och medelfristig kreditgivning och andra finansieringslösningar till företag. Bolaget skall vara specialiserat på krediter till små och medelstora företag”
Capillum Holding AB är ett av Kopparberg Invest AB:s konceptbolag.

För mer information vänligen kontakta
Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour